Drama

Tipyn o Stad

Tipyn o StadPwy all anghofio helyntion trigolion stad Maes Menai? Cynhyrchwyd saith cyfres o’r ddrama hon oedd yn dilyn hynt a helynt teulu Charlie a Carys Gurkha, eu cyfeillion a’u cymdogion. Ffilmiwyd y gyfres yn bennaf yn nhre Caernarfon ac addaswyd tŷ go iawn mewn stad go iawn yn y dref i fod yn gartref i’r Gurkhas.

Darlledwyd y gyfres ddwywaith yr wythnos, ac o’r herwydd roedd rhaid casglu at ei gilydd tîm cryf o sgriptwyr dan ofal yr Uwch-Gynhyrchydd Norman Williams a’r golygydd sgriptiau a chynhyrchydd, Pauline Williams. Roedd y cast yn cynnwys rhai o’n prif actorion – Gwenno Elis Hodgkins, Wyn Bowen Harries, a John Ogwen yn eu mysg.