Header-BYYA-Ffeithiol

Ryland a Roisin : Clancy Cymru

Dilynwn y broses o ffurfio’r band ‘Clancy Cymru’ gyda Ryland Roisin a’i wraig Roisin Clancy.

Cafodd y canwr Ryland Teifi a’i wraig Roisin Clancy gomisiwn i ffurfio grŵp newydd sbon ar gyfer gŵyl werin Tyddewi i ddathlu’r cysylltiad clos rhwng y rhan yma o Gymru a’r Ynys Werdd.Mae Roisin yn ferch i Bobby Clancy un o’r Brodyr Clancy enwog a phriodi cryfderau y traddodiad cerddorol Gwyddelig efo rhinweddau’r traddodiad Cymraeg ydi sialens Ryland a Roisin wrth baratoi ar gyfer eu perfformiad yn Nhyddewi. Mae’r rhaglen yn dilyn y broses o wahodd cerddorion i ffurfio’r band newydd, Clancy Cymru, ac fe gawn gyfle i ddod i adnabod teuluoedd Ryland a Roisin a chlywed  am ddylanwadau cerddorol y ddau.

Nos Sadwrn, 14 Mawrth am 9.15 ar S4C