Header-BYYA-Ffeithiol

Helicopter Rescue

Mae’r gyfres BBC Cymru, Helicopter Rescue yn adlewyrchu bywyd bob dydd y timau achub a’r peryglon maen nhw’n eu wynebu yn ddyddiol.
Mae’r pedwar mis diwethaf wedi bod yn rai bythgofiadwy i Aled Rhys Jones. Wrth ei waith fel cyfarwyddwr camera gyda Cwmni Da cafodd dreulio’r misoedd diwethaf yn aros gyda thim achub yr RAF yn Y Fali, Ynys Mon, ar gyfer cynhyrchiad diweddaraf y cwmni i BBC Cymru, Helicopter Rescue,

Gan fod Aled yn treulio cyfnodau hir yn byw, aros a chysgu yn Y Fali, pan fyddai’r alwad yn dod i achub rhywun mewn argyfwng – roedd yntau ar fwrdd yr hofrennydd gyda’r criw ac yn barod i gofnodi popeth ar gamera.

Mae’r gyfres Helicopter Rescue yn adlewyrchu bywyd bob dydd y timau achub a’r peryglon y ma nhw’n eu wynebu yn ddyddiol gan hefyd roi blas byw o straeon yr unigolion gafodd eu hachub gan griwiau’r hofrenyddion melyn y Sea Kings.

I Aled o’r Wyddgrug, roed yn brofiad bythgofiadwy : ‘Dwy ti byth yn gwybod pa adeg o’r dydd na’r nos y bydd na alwad ac mae’n rhaid bod yn barod i fynd ar unrhyw adeg. Ma nhw’n anelu i ymateb i unrhyw alwad mewn 15 munud yn ystod y dydd ac oddi fewn i 45 munud yn ystod y nos. Fe roedden ni’n cyd-dynnu’n dda, doeddan nhw ddim yn meindio cael cyfarwyddwr yn ychwanegol i’r tim, ac o weld yr hyn mae’n nhw’n wneud o ddydd i ddydd mae gen i barch mawr atyn nhw a’r gwaith ma nhw’n ei wneud. Mae wedi bod yn un o brofiadau mwya cofiadwy ‘mywyd i hyd hyn.’

Cychwynodd ail gyfres nos Lun, Ebrill 8, 2013 am 20.30 ar BBC 1 Cymru