adloniant

Celwydd Noeth

Dyma gwis newydd Celwydd Noeth – math gwahanol o gwis lle nad oes angen ateb yr un cwestiwn.

Canfod y celwydd ymysg y ffeithiau yw’r dasg i gystadleuwyr cwis newydd S4C – ond gyda gwobr o £10,000 yn y fantol, a fydd y pwysau’n dweud ar rai o’r cystadleuwyr?

Ym mhob rownd, bydd y cystadleuwyr yn derbyn rhestr o ffeithiau, ac yn eu plith bydd un sy’n gelwydd. Drwy weithio mewn parau, bydd rhaid iddynt ddewis pa un o’r ffeithiau sy’n anghywir er mwyn ennill arian i’w pot a symud ymlaen i’r rownd nesaf. Dim ond drwy lwyddo i ddewis pob celwydd yn gywir, a chyrraedd y rownd olaf ar ben y daith, y gallan nhw hawlio’r jacpot o £10,000.

Yn gosod yr her ac yn dosbarthu’r arian mae’r gyflwynwraig brofiadol Nia Roberts, sy’n wreiddiol o Ynys Môn.

“Mae’r arian yn cynyddu fesul cam a’r rhestr o ffeithiau yn cynyddu hefyd. Digon hawdd efallai ydy dewis y celwydd o blith rhestr o dri, ond pan mae yna restr o wyth a ‘da chi’n cystadlu am lot o bres – yn erbyn y cloc, o dan y goleuadau – dyna pryd mae’r ymennydd yn dechrau amau ei hun!” meddai Nia am y tensiwn sydd i’w deimlo yn y stiwdio.

“Efallai eich bod chi’n gwybod yn iawn bod y ffaith yn anghywir, ond o dan y pwysau mae hi’n stori hollol wahanol. A dwi’n siŵr y bydd y gwylwyr yn sgrechian ar y sgrin ar adegau! Ond wrth gwrs, wrth wylio gartre’ does gennych chi ddim byd i’w golli!”

Gyda chymaint o arian i’w ennill, does dim rhyfedd bod y cystadleuwyr yn teimlo’n betrusgar wrth gamu i’r her. Gwaith Nia ydy gwneud iddyn nhw deimlo’n gyfforddus ac yn hyderus.

“Yr elfen dwi’n ei fwynhau ydy’r cyfle i gynhesu at gymeriadau’r cystadleuwyr,” meddai Nia. “Maen nhw’n cystadlu fesul dau, ac mae yna bob math o gyfuniadau – brawd a chwaer, tad a mab a nifer o gyfuniadau o gyfeillion. Mae gwylio deinameg y berthynas yn ddifyr: Pwy yw’r ceffyl blaen? Y ffordd maen nhw’n anghydweld, ac yn amau ei gilydd weithiau. Mae’r pwysau yn dweud ar ambell un ond mae’n braf gweld nifer yn gadael gyda chelc sylweddol yn eu pocedi.”

Y rhai cyntaf i roi cynnig ar yr her yw Rhys Evans a Gwyn Roberts, llysfab a llysdad o Bentrefoelas. Dysgu yw galwedigaeth y ddau, ond a fyddan nhw’n ddigon craff i ganfod y celwyddau?Hefyd yn y rhaglen gyntaf, cawn gwrdd â Heulwen Jones a Nerys Morris, ffrindiau sy’n gobeithio dychwelyd i Lanybydder gyda swm sylweddol yn eu poced.

Celwydd Noeth, nos Iau 22 Ionawr am 8.25 ar S4C