Header-BYYA-Ffeithiol

Blwyddyn Y Bugail : Ioan Doyle

Dilynwn flwyddyn gyntaf Ioan Doyle yn ffermio defaid yn y Carneddau ger Bethesda, mewn cyfres newydd ar S4C.

Bydd nifer ohonoch yn cysylltu’r dyn o Fethesda gyda’i brif ddiddordeb, dringo. Mae Ioan wedi dringo rhai o greigiau mwyaf heriol y byd, yn cynnwys creigiau mawr yr Yosemite, Califfornia. Tan yn ddiweddar cawsai Ioan ei gyfri’ fel un o ddringwyr gorau Prydain. Ond wrth i Ioan ymroi i’w yrfa newydd ac ymgymryd â’r her o ffermio defaid, mae ei ddringo yn dioddef.

“Mae ffermio yn rhedeg yn fy ngwaed i. Mae dringo yn rhywbeth galla i droi fy llaw ato o hyd, ac mae hi’n bwysig i mi gymryd pob cyfle gyda’r fferm, a’i ehangu, felly mae dringo ar y backburner,” esbonia Ioan Doyle.

Byddwn yn ymuno ag Ioan ddechrau’r gwanwyn, wrth iddo sganio ei ddefaid i weld faint o wŷn gaiff eu geni yn ystod y tymor wyna. Sut y bydd o’n ymdopi â’r sialensiau amaethyddol newydd?

“Mae hi wedi bod yn flwyddyn gydag uchafbwyntiau ac isafbwyntiau i mi. Yr uchafbwyntiau ydy llwyddo i gneifio, gallu gwarchod yr ŵyn yn reit dda a’r tywydd ffafriol,” eglura Ioan sy’n 24 oed ac yn byw ym Methesda. “Ond ges i anaf i fy llaw ddechrau’r haf, ac mi wnaeth hynny effeithio ar bethau gyda’r fferm ac efo’r dringo. Roeddwn i’n poeni am hynny.”

Fe wnaeth Ioan a’i gariad Helen gwrdd drwy ddringo ond erbyn hyn maen nhw’n rhannu diddordeb newydd; ffermio. Helen yw’r pen busnes yn ôl Ioan, ac mae hi hefyd yn astudio busnes a chyllid ym Mhrifysgol Bangor. Yn wahanol i Ioan, sydd wedi bod yn helpu ei ewythr ar ei fferm ers oedd yn fach, nid oes gan Helen unrhyw gefndir amaethyddol.

“Fasa hyn ddim wedi bod yn bosib heb Helen. Fi ydy’r person sy’n rhedeg o gwmpas y caeau, hi sy’n delio gyda’r gwaith papur. Mae hi’n bwysig cael person sy’n dda gyda busnes ac sy’n gallu cyfri!” eglura Ioan.

A thra bo Helen yn edrych ar ôl yr ochr fusnes, mae Ioan yn mwynhau cadw golwg ar ei ddefaid

“Mi fasai rhywun efo cyswllt agos efo anifeiliaid o ddydd i ddydd yn dweud ei bod hi’n brofiad unigryw bod efo nhw,” meddai Ioan. “Maen nhw’r un peth efo ti bob dydd ac mae ganddyn nhw eu personoliaeth eu hunain. Mae gennyn ni ddiadell agos ac rydan ni’n ‘nabod pob un ddafad sydd gennyn ni.”

Blwyddyn y Bugail : Ioan Doyle, Nos Lun Ionawr 5 am 8.25 ar S4C