Header

Cysylltwch â Ni

Y Goleuad

Gweler Map Mwy

 

Doc Fictoria
Caernarfon
LL55 1SR

Ffôn: +44(0)1286 685300

Cyfleoedd

Rydym wastad yn edrych am unigolion creadigol a thalentog, hen ac ifanc. Mae croeso i chi gysylltu os ydych yn dymuno gweithio i’r cwmni. Mae’r cwmni yn falch o’i record o gynnig profiad gwaith a hyfforddiant i newydd ddyfodiaid gan weithio mewn partneriaeth â Skillset a sefydliadau addysg bellach ac uwch. Mae croeso i chi anfon eich CV i  swyddi@cwmnida.tv . Byddwn yn cadw eich manylion ac yn cysylltu os bydd cyfle yn codi. Diolch.