Plant / Children

Plant

Mae Cwmni Da wastad wedi ymdrechu i wneud cynyrchiadau plant sy’n cysylltu â phrofiadau a byd y gwylwyr ifanc. Mae ein rhaglenni plant yn cyfuno gwerthoedd cynhyrchu uchel a chreadigrwydd gyda’r nod o fod  yn addysgiadol ac yn hwyl yr un pryd.

Llwyddodd cyfresi gwneud fel Celfagati, Cer i Greu a Ribidires  i danio dychymyg creadigol y gynulleidfa tra ar yr un pryd yn eu gwneud yn ganolog i’r rhaglenni eu hunain.  Dychryn y gynulleidfa oedd nod Ofn! a’u  hannog i gadw’n ffit a dysgu sgiliau chwaraeon oedd bwriad Peldroedio, Rygbi 100% a Ffit 100%.

Llwyddiant diweddar yw’r gyfres RhyfeddOD, sy’n cyflwyno natur a gwyddoniaeth mewn ffordd apelgar a hwyliog. I gydfynd â’r gyfres mae adnodd ar-lein addysgiadol sy’n ehangu ar y cynnwys teledu ac yn profi’n boblogaidd gyda phlant ac athrawon fel ei gilydd.

Roedd Cwmni Da yn un o’r cwmnïau oedd yn gyfrifol am gynnwys cynnar gwasanaeth Cyw ac mae nifer o gynyrchiadau plant y  cwmni wedi ennill gwobrau a chael eu henwebu ar gyfer gwobrau BAFTA Kids UK a gwobrau’r RTS.

Yn ogystal â gwneud gwaith cynhyrchu gwreiddiol mae’r cwmni wedi datblygu a meithrin sgiliau addasu animeddio o’r Saesneg i Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys cyfieithu ac addasu sgriptiau, castio, addasu graffeg a gwaith sgrîn werdd, cymysgu sain a chyfleu tapiau darlledu. Hyd yma mae’r gwaith wedi cynnwys addasu cyfresi cartŵn fel Spiderman, Peppa Pinc , Pengwiniaid Madagasgar, Mona’r Fampir, Asterics, Ari Awyren i enwi ond rhai.