Header-BYYA-Ffeithiol

Ffeithiol

O ddogfennau unigol, i raglenni nodwedd ac i gyfresi hirdymor arbenigol mae cynyrchiadau ffeithiol ac adloniant ffeithiol yn graidd i waith Cwmni Da. Mae cynyrchiadau’r cwmni wedi ennill canmoliaeth uchel a gwobrau yng Nghymru a thu hwnt ac mae’r cwmni yn falch o’i record o gynhyrchu deunydd amrywiol apelgar. Yr hyn sydd wastad yn ganolog i’r gwaith yw dweud straeon mewn ffordd afaelgar gyda dehongliad gweledol trawiadol.

Cwmni Da sy’n gyfrifol am wasanaeth diwylliannol S4C, gan gynhyrchu sawl rhaglen a chyfres amrywiol dan faner ‘Pethe’. Mae’r cwmni hefyd wedi ennill enw iddo’i hun fel yn arbenigwr yn y maes hanes gyda chyfresi fel Lleisiau’r Rhyfel Mawr yn datgelu gwybodaeth newydd am hanes Cymru. Yr un mor bwysig yw rhaglenni adloniant ffeithiol gyda chyfresi Byw yn yr Ardd a Fferm Ffactor yn ennill eu lle fel rhai o gyfresi mwyaf poblogaidd S4C.

12345...»