Drama

Drama

Mae cynyrchiadau drama safonol wedi bod yn rhan bwysig o waith Cwmni Da ers i Tonfedd-Eryri ddod dan berchnogaeth y cwmni yn 2006. O’r gyfres Tipyn o Stad, a lwyddodd i gyfuno’n effeithiol yr hagrwch a’r hiwmor sy’n rhan o fywyd tref wledig, i ffresni a hiwmor du Sombreros, cyfres tair rhan wedi ei ffilmio ym Mallorca a Chymru, mae’r cwmni wedi ymdrechu i greu cynyrchiadau sy’n wreiddiol, yn gofiadwy a thrawiadol.

12