Digwyddiadau / Events

Digwyddiadau

Mae Cwmni Da yn brofiadol yn y grefft o gynhyrchu rhaglenni o ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr y Cymry, boed hynny’n gyngerdd mawreddog, neu’n gystadleuaeth chwaraeon o bwys. Mae’r cwmni yn ymfalchio yn ei record o greu cynyrchiadau creadigol a thechnegol uchelgeisiol mewn amodau annodd heb gyfaddawdu ar safonau cynhyrchu. Ymysg y digwyddiadau sydd wedi cael eu ffilmio gan Cwmni Da mae’r gyngerdd Jones Jones Jones yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd a’r cystadlaethau rasio blynyddol Ras yr Wyddfa a Marathon Eryri. Mae’r ddau gynhyrchiad yma yn uchafbwyntiau yn amserlen S4C ac yn llwyddo i ddenu cynulleidfa eang i fwynhau drama a chyffro dwy o rasys mwyaf cyffrous y calendr rhedeg Cymreig.