Cyd-gynyrchiadau / Co-productions

Cyd-gynyrchiadau

Mae Cwmni Da wedi llwyddo i wneud enw iddo’i hun yn y farchnad cyd-gynhyrchu ryngwladol ac  yn gweld y ffordd yma o weithio yn ganolog i’w strategaeth ar gyfer y dyfodol.  Mae’r cwmni wedi creu partneriaethau â darlledwyr, dosbarthwyr a chynhyrchwyr mewn sawl menter uchelgeisiol, sy’n cynnwys dramâu-dogfen, animeiddiadau a chynyrchiadau plant. Enillodd drama-ddogfen Yn y Pacrew – Taith Olaf y Karluk ( S4C/History Channel Canada) wobr  Y Ffilm Orau yng Ngŵyl Ffilmiau Antur Jules Verne ym Mharis.  Ac mae strategaeth y cwmni i geisio denu gwaith cyd-gynhyrchu wedi esgor ar sawl datblygiad cyffrous gan gynnwys y prosiect rhyngwladol Tai Bach y Byd ar gyfer  S4C a BBC4.

12