adloniant

Adloniant

Mae dawn hyblyg a dyfeisgarwch Cwmni Da yn amlygu ei hun yn ei  gynyrchiadau adloniant  a chomedi. Maen nhw’n cynnig profiadau gwylio all y teulu i gyd fwynhau.  O hwyl, ac ambell waith wallgofrwydd, sioe siarad Tudur Owen i’r Noson Lawen sy’n rhoi’r cyfle i ddoniau lleol arddangos eu talent ar lwyfan genedlaethol, i’r gyfres flaengar ar gyfer pobl ifanc, Dim Byd a dogfennau ffug fel Wil a Cêt, nod Cwmni Da yw creu adloniant o safon uchel ar draws sawl platfform … sy’n codi gwên.

12