Cynyrchiadau / Productions

Cynyrchiadau

Mae Cwmni Da yn cynhyrchu ystod eang o raglenni amrywiol ym mob un o brif feysydd cynhyrchu teledu. Mae’r rhain yn cynnwys  Cynyrchiadau Ffeithiol fel Pethe,  y gwasanaeth diwylliannol ar gyfer  S4C ers 2009. Mae cystadleuaeth flynyddol Fferm Ffactor  i ganfod ffermwr gorau’r flwyddyn wedi ennill ei lle gyda’r gynulleidfa ac felly hefyd cyfres  Byw yn yr Ardd. Mae’r cwmni hefyd wedi llwyddo i ennill comisiynau gan BBC Cymru gan gynhyrchu dogfen Women of Burberry a chyfres Helicopter Rescue RAF Valley.  Yn y maes adloniant mae comedi gwallgof Dim Byd wedi llwyddo i ddenu cynulleidfa newydd ifanc i S4C tra bod Sioe Tudur Owen yn rhoi’r llwyfan gorau posib i un o gomedïwyr gorau Cymru. Mae Noson Lawen hefyd wedi llwyddo i ymateb i ofynion cyfoes ac mae’n parhau i gynnig adloniant teuluol o’r radd flaenaf.

Yn ganolog i gynyrchiadau o ddigwyddiadau’r cwmni mae rasys blynyddol Ras Yr Wyddfa a Marathon Eryri, tra bod y gyfres RhyfeddOD yn dal i ryfeddu plant a phobl ifanc gyda’i chyfuniad o natur a gwyddoniaeth wyllt.

Yn y maes drama, daeth Blodau a Sombreros â ffresni a hiwmor i’r sgrin yn ogystal â thalentau actio gorau Cymru. Ac mae’r cwmni yn dal i lwyddo yn y maes cyd-gynhyrchu gan adeiladu ar bortffolio eang y cwmni gyda Tai Bach y Byd ar gyfer S4C/BBC4.