Blog Cwmni Da

I’r Gresham gyda Tony ac Aloma

Mewn rhaglen newydd ar gyfer S4C, mae Cwmni Da yn cyflwyno bywyd dydd i ddydd un o ddeuawdau mwyaf poblogaidd Cymru.

Dros gyfres o bedwar rhaglen hanner awr ‘pry ar y wal’, bydd gwylwyr S4C yn gallu dilyn y cantorion Tony ac Aloma ddydd a nos wrth iddyn nhw groesawu ei gwesteion yng Ngwesty’r Gresham yn Blackpool a chadw ‘cabaret’ Cymraeg yn fyw dros y ffin.

Mae’r gyfres yn dechrau gyda lansiad Tony ac Aloma: Cofion Gorau, llyfr newydd sy’n trafod bywyd a gyrfa Tony ac Aloma o’u cyfarfod damweiniol cyntaf yn 1964 hyd heddiw, wrth i’r ddau redeg gwesty enwog y Gresham yn Blackpool. Aeth Eilir Pierce, cyfarwyddwr y gyfres, i fyw yn y Gresham am gyfnod fel ei fod yna i ddal cymaint ag y gallai ar gamera ac i fynd dan groen bywydau’r ddau.

“Cefais fy magu ar recordiau Tony ac Aloma a phan gefais i’r cyfle i aros efo nhw am gyfnod mi roedd yn brofiad gwych – ac eto yn un swreal”, dywedodd Eilir Pierce. “Dwi’n teimlo fy mod i wedi dod i nabod y lleisiau tu ôl i’r caneuon.”

Dechreuodd y camerâu ddilyn Tony ac Aloma ym mis Tachwedd, gan weld y ddeuawd yn parhau i hel nosweithiau ‘cabaret’ gyda bysiau llawn o Gymry yn gwneud y daith i Blackpool.

“Ar rai nosweithiau fydd pawb yn y Gresham yn siarad Cymraeg”, ychwanega Eilir. “Merched Aloma, Emma a Lia sy’n rhedeg y gwesty, ac roedd hi’n braf gweld wyres fach Aloma, Lilly yn canu “Tri Mochyn Bach” o flaen cynulleidfa er mai dim ond dwy oed ydy hi!”

Yn y gyfres, cawn weld dwy ochr Tony ac Aloma: yr ochr personol a’r ochr cyhoeddus. Mae gan Eilir cofion cynnes o’r hwyl a gafodd yng nghwmni’r ddau.

“Roedd o’n barti bob nos! Dwi’n cofio clywed Tony yn deud bod Alun Gibbard, cyd-awdur Tony ac Aloma: Cofion Gorau, wedi cyrraedd y Gresham yn iach ac yn ‘hwntw’, ac wedyn mynd ‘nôl i Gymru nacyrd ac yn ‘Gog’. Wel, roeddwn i’n ‘Gog’ yn barod, ond alla’i addo i chi bod y nosweithiau hwyr wedi dweud arna i hefyd. Rwan dwi’n sylwi cymaint o ddylanwad drwg oedd Tony ac Aloma! Does neb yn dod nôl o’r Gresham heb gael uffar o amser da.”

Tony ac Aloma i’r Gresham. Mis Ebrill ar S4C.