Pobol / People

Pobol

Mae pobol yn ganolog i holl waith Cwmni Da, rhai creadigol, technegol a gweinyddol. Mae gan y cwmni staff craidd talentog sy’n cael eu cefnogi gan dîm rheoli profiadol.

Dylan Huws
Rheolwr Gyfarwyddwr

Ifor ap Glyn
Cyfarwyddwr Creadigol

Neville Hughes
Cyfarwyddwr Creadigol

David Evans
Rheolwr Cyffredinol / Adnoddau Dynol

Mari Llwyd
Rheolwr Adnoddau