Gwobrau / Awards

Gwobrau

Gwobr One World Cwmni DaYn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o gynyrchiadau’r cwmni wedi derbyn clod – yn genedlaethol yn ogystal ag ar y llwyfan rhyngwladol. Ymysg y gwobrau mae 9 Gwobr Bafta Cymru, Prif Wobr yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd, Gwobr One World Media a’r wobr ryngwladol glodwiw, The Jules Verne Adventure Film Award. Cyrhaeddodd cynyrchiadau diweddar y cwmni restr fer gwobrau Bafta UK yn ogystal â rhestr fer y Grierson Documentary Awards.